Trećina korisnika daljinskog grejanja želi da se isključi sa mreže

0
202
foto: Luka Radulović

Građani Niša smatraju da cena daljinskog grejanja nije realna, a o isključenju sa mreže razmišlja trećina korisnika Gradske toplane, rezultati su onlajn ankete „Tvoj stav“, koju su Biro za društvena istraživanja (BIRODI) i Udruženje građana Pravo na pravo (PnP) sproveli u maju i junu ove godine na uzorku od 400 građana.

Istraživanje je pokazalo i da dve trećine ispitanika nije upoznato sa odredbama zakona koje regulišu i štite njihova prava u ovoj oblasti koja imaju kao korisnici usluga od opšteg ekonomskog interesa ili kao potrošači.

Prema rezultatima ankete, sa članom 360. Zakona o energetici, u kojem se navodi da su „snabdevač toplotnom energijom i krajnji kupac dužni da zaključe pisani ugovor o snabdevanju toplotnom energijom“, nije upoznato 48, 89 odsto ispitanika, a 15, 31 odsto nije sigurno da je ikada čulo za postojanje ovog člana.

Slično je i sa članom 89. Zakona o zaštiti potrašača, koji daje pravo potrošaču koji koristi usluge od opšteg ekonomskog interesa, kakva je usluga daljinskog grejanja, da jednostrano i bezuslovno raskine ugovor ukoliko „nije zadovoljan cenom ili uslugom proizvoda koji kupuje ili plaća“. Čak 60,49 odsto ispitanih odgovorilo je da ne zna za postojanje ovog člana zakona, naspram 26,91 odsto onih koji su to znali.

Istraživanje je pokazalo i da čak 85,19 odsto anketiranih ne zna šta nudi ugovor Gradske toplane Niš, naspram 26,91 odsto onih koji su se izjasnili da su sa njim upoznati. Ugovor o snabdevanju toplotnom energijom, koji je sačinila Gradska toplana je, inače, objavljen na oficijelnom veb- sajtu Gradske toplane, ali ga ona nije ponudila na potpisivanje korisnicima daljinskog grejanja, iako je po Zakonu o energetici bila dužna to da uradi do 30. decembra 2017. godine.

90,37 odsto anketiranih građana Niša ocenjuje da cena daljinskog grejanja nije realna. Više od 60 odsto korisnika je ili „potpuno“ ili „uglavnom“ nezadovoljno ovom uslugom u odnosu na mesečni iznos koji plaća, dok je svega 3,46 odsto „potpuno zadovoljno u odnosu na cenu koji plaća“.

Korisnici daljinskog grejanja u Nišu su se u prethodne tri godine iz ovih i sličnih razloga masovno isključivali sa mreže. Takvo isključenje je doprinelo velikom zagađenju vazduha u prethodnoj grejnoj sezoni, kada se Niš našao na listi najzagađenijih gradova u Evropi u dužem vremenskom intervalu. Više od dve trećine anketiranih građana (66,17 odsto) smatra da je na zagađenost vazduha uticalo upravo korišćenje alternativih energenata.

Ovo istraživanje je deo projekta „Pravo na „neću“ – primena zakona“, u okviru šireg projekta „Podrška građanskom aktivizmu u zajednici“ koji finansira Vlada Velike Britanije kroz odeljenje za međunarodni razvoj (DFID), a sprovode British Council Srbija i Trag fondacija.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here