Udruženje Pravo na pravo formiralo nepotpunu bazu podataka o lokalima u svojini Grada Niša, lokali i bez vode, kanalizacije, struje…

0
285
Lokal u Obrenovićevoj 124

Udruženje građana Pravo na pravo (PnP) izradilo je prvu javnu bazu podataka o lokalima u svojini Grada Niša koja je jednostavna i lako dostupna za sve zainteresovane korisnike. Baza je formirana na osnovu podataka koje je udruženje dobilo od niškog Sekretarijata za imovinsko- pravne poslove, na osnovu zahteva za slobodan pristup informacijama od javnog značaja.

Ova vrsta evidencije o gradskim lokalima je nepotpuna jer je ovaj Sekretarijat uglavnom odbijao da dostavi tražene informacije, prosledivši udruženju PnP tek deo njih. Ona će biti dopunjavana novopristiglim podacima koje ovo udruženje očekuje, pošto je Povereniku za informacije od javnog značaja podnelo žalbe zbog njihovog uskraćivanja.

– Lokali u svojini Grada  su značajan deo javne, gradske, dakle naše imovine. Grad Niš nema takvu javnu bazu, a morao bi da je ima- transparentnu i lako dostupnu, jer je reč o evidenciji od javnog interesa, i od interesa za građane Niša. Nećemo odustati od toga da ona bude što celovitija, zbog čega smo u avgustu podneli dve žalbe Povereniku, a do kraja godine ćemo podneti još jednu. Problem je što kancelarija Poverenika odlučuje jako sporo, zbog velikog broja takvih žalbi, ali očekujemo njene odluke, i ne sumnjamo da će one biti u korist građana Niša i prava javnosti da zna- kažu u udruženju PnP.

Baza podataka final o gradskim lokalima u Nišu koncipirana je tako da sadrži informacije o ukupnom broju gradskih lokala, njihovim adresama, kvadraturi, knjigovodstvenoj vrednosti, fizičkom stanju u kojem se nalaze, komunalnim i drugim dugovanjima, okolnostima u vezi sa zakupom kao što su identitet zakupca, iznos mesečnog zakupa, dugovanja zakupca i eventualni sudski postupci po tom osnovu, kao i da li je eventualno pokrenut postupak restitucije.

Međutim, PnP je od nadležnog Sekretarijata dobilo samo podatke o adresama, kvadraturi, knjigovodstvenoj vrednosti i fizičkom stanju u kojem se lokali nalaze. Udruženje je takve podatke dopunilo onima sa poslednje licitacije za iznajmljivanje gradskih lokala, od 13. avgusta ove godine, na kojoj su se našla 42 lokala. Po saznanjima PnP i uporednim podacima, Grad Niš poseduje veći broj lokala od onih koji su navedeni u odgovoru Skretarijata i ovoj licitaciji.

U bazi podataka čiji je autor PnP, formiranoj na osnovu informacija Sekretarijata za imovinsko- ptravne poslove, koji snosi odgovornost za njihovu istinitost, nalaze se delimične informacije za 140 gradskih lokala.

U bazi su lokali iz užeg i šireg gradskog jezgra, a i oni sa seoskih područja koja pripadaju Gradu, kao što su sela Sićevo, Supovac, Mezgraja, Kunovica, Donje Vlase, Donja Studena, i slično.

Najmanji lokal ima površinu od svega 2,44 kvadratna metra (u Nikole Pašića 34), a najveći 514 kvadrata (u ulici Blagoja Parovića 2). Najmanja knjigovodstvena vrednost gradskog lokala je 321.888, 64 dinara (u Nikole Pašića 34), a najskuplji lokal je u Prijezdinoj broj 4, čija je knjigovodstvena vrednost 93.082.689,12 dinara.

Ubedljiva većina lokala je, po tvrdnji Sekretarijata, “komunalno opremljena”, ali ima i onih koji su “u ruiniranom stanju”. Među njima je i šest lokala u najstrožijem centru grada, na Trgu Kralja Milana broj 9. Grad ima i lokale bez vodovodne i kanalizacione mreže, uglavnom na seoskom području- u Kunovici, Rautovu, Kamenici, ali i u gradskom jezgru, recimo u Ulici Jovana Ristića bb, gde je takva mreža “prekinuta”.

Nadležni Sekretarijat nije dostavio podatke o komunalnim dugovima, ali su na poslednjoj licitaciji za davanje lokala u zakup navedeni dugovi za struju prema EPS Snabdevanju i Elektrodistibuciji Jugoistok. Oni iznose od 0,22 dinara, koliko duguje lokal u Kamenici, do 781.991,94 dinara, koliko duguje mesna kancelarija Donja Studena.  U nekoliko gradskih lokala je zbog neizmirenih dugovanja isključena struja, i to su uglavnom lokali na seoskom području (Dom u Gornjoj Studeni, u Prvoj Kutini, Donjem Vlasu), ali i pojedini lokali u gradu (u Somborskoj bb).

Grad Niš nije dostavio podatke o postupcima restitucije, upućujući udruženje PnP na Agenciju za restituciju, koja ih takođe nije prosledila, mada ih je PNP tražila po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Na poslednjoj licitaciji za izdavanje 42 lokala u zakup navedeno je da je sedam lokala u postupku restitucije, što je jedna šestina oglašenih lokala.

Baza podataka o gradskim lokalima formirana je u okviru projekta “Lokalni lokali- Grad Niš”, koji realizuje udruženje PnP, a finansijski podržava Fondacija za otvoreno društvo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here